skip to Main Content
+90(472) 215 98 63 aicuzem@agri.edu.tr

Tamamen Yüz Yüze Eğitim

Tamamen yüz yüze eğitim ile yürütülecek derslerin yol haritası için tıklayınız.

Tamamen Uzaktan Eğitim

Tamamen uzaktan eğitim ile yürütülecek derslerin yol haritası için tıklayınız.

Harmanlanmış Eğitim

Harmanlanmış eğitim ile yürütülecek derslerin yol haritası için tıklayınız.

ÖZET TABLO

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2021-2022 Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim Yol Haritası

Yüz Yüze Eğitim Uzaktan Eğitim Harmanlanmış Eğitim
1. Derslerin Planlanması ve Yürütülmesi:

 1. LMS programında açılan derslerin yapısal olarak ortak bir standartta hazırlanması
 2. Yüz yüze eğitim yoluyla yürütülen tüm derslerin LMS programında açılması
 3. Öğrencilerin OBS ve LMS programları üzerinden gelen dersle ilgili istek ve taleplerine en geç 48 saat içerisinde öğretim elemanı tarafından cevap verilmesi
 4. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sağlığı dikkate alınarak derslerin blok halinde değil ayrı ayrı, ara verilerek yapılması gereklidir.

2. Ders İçerikleri:

 1. Farklı öğrenme hedeflerine ve öğrenci özelliklerine uygun farklı türdeki materyallerin ve içeriklerin kullanımı ve bunların LMS programı üzerinden paylaşılması
 2. Ders içeriklerinin tüm öğrenciler için (engelli, yabancı uyruklu, teknik imkan yetersizliği) erişilebilirliğinin sağlanması
 3. Verilen dersler ile ilgili materyal, ödev, kaynak vb. içeriklerin LMS programı üzerinden paylaşılması

3. Ölçme ve Değerlendirme:

 1. Ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik öğrencilerin bilgilendirilmesi
 2. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında şeffaflığın ve denetlenebilirliğin sağlanmasının yanı sıra süreçte kullanılan ölçme araçlarına ilişkin geçerliliğin ve güvenirliğin kontrol edilmesi.
 3. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin tüm öğrenciler için (engelli, yabancı uyruklu, teknik imkan yetersizliği) erişilebilirliğinin sağlanması
1. Derslerin Planlanması ve Yürütülmesi:

 1. LMS programında açılan derslerin yapısal olarak ortak bir standartta hazırlanması
 2. Ders izlencelerinin hazırlanması ve LMS programında öğrencilerle paylaşılması
 3. Ders kapsamında kullanılan materyal ve etkinliklerin LMS programı üzerinden paylaşılması
 4. LMS programında öğrenci-öğrenci ve öğrenci-eğitimci etkileşimini artırmaya yönelik etkinliklere yer verilmesi
 5. Öğrencilerin OBS ve LMS programları üzerinden gelen dersle ilgili taleplerine ilgili öğretim elemanınca en geç 48 saat içerisinde cevap verilmesi
 6. Canlı derslerin LMS programı ile entegre olarak çalışan “BigBlueButton” platformu üzerinden yürütülmesi
 7. Canlı ders sürelerinin LMS programında tanımlı ders kredisine uygun olarak düzenlenmesi
 8. Canlı derslerin web sitesinde ilan edilen ders saatleri içerisinde gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması
 9. Dersler en az 25 dk ve en fazla 30 dk olarak belirlenmelidir.
 10. Canlı derslerde öğrencinin tabi olduğu yönetmelikteki devam şartlarının uygulanması
 11. Canlı derslerin tüm öğrenciler için (engelli, yabancı uyruklu, teknik imkan yetersizliği) erişilebilirliğinin sağlanması

2. Ders İçerikleri:

 1. Farklı öğrenme hedeflerine ve farklı öğrenci özelliklerine hitap edebilecek farklı türdeki materyallerin kullanımı ve bunların LMS programında öğrencilerle paylaşılması
 2. LMS programına her hafta en az 1 asenkron öğrenme etkinliğinin eklenmesi
 3. Ders içeriklerinin tüm öğrenciler için (engelli, yabancı uyruklu, teknik imkan yetersizliği) erişilebilirliğinin sağlanması

3. Ölçme ve Değerlendirme:

 1. Ölçme ve değerlendirme süreçlerine yönelik öğrencilerin bilgilendirilmesi
 2. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında şeffaflığın ve denetlenebilirliğin sağlanmasının yanı sıra süreçte kullanılan ölçme araçlarına ilişkin geçerliliğin ve güvenirliğin kontrol edilmesi.
 3. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının en az %60’ının gözetimli olarak yapılması
 4. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin tüm öğrenciler için (engelli, yabancı uyruklu, teknik imkan yetersizliği) erişilebilirliğinin sağlanması
1. Derslerin Planlanması ve Yürütülmesi:

 1. LMS programında açılan derslerin yapısal olarak ortak bir standartta hazırlanması
 2. Tüm derslerin LMS programına tanımlanması
 3. Ders izlencelerinin hazırlanması ve LMS programında öğrencilerle paylaşılması.
 4. Ders kapsamında kullanılan materyal ve etkinliklerin LMS programı üzerinden paylaşılması
 5. LMS programında öğrenci-öğrenci ve öğrenci-eğitimci etkileşimini artırmaya yönelik etkinliklere yer verilmesi
 6. Öğrencilerin OBS ve LMS programları üzerinden gelen dersle ilgili taleplerine ilgili öğretim elemanınca en geç 48 saat içerisinde cevap verilmesi.
 7. Senkron derslerin LMS programı ile entegre olarak çalışan “BigBlueButton” platformu üzerinden yürütülmesi
 8. Canlı ders sürelerinin LMS programında tanımlı ders kredisine uygun olarak düzenlenmesi
 9. Canlı derslerin web sitesinde ilan edilen ders saatleri içerisinde gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması
 10. Canlı derslerde öğrencinin tabi olduğu yönetmelikteki devam şartlarının uygulanması
 11. Canlı derslerin tüm öğrenciler için (engelli, yabancı uyruklu, teknik imkan yetersizliği) erişilebilirliğinin sağlanması
 12. Harmanlanmış derslerin yüz yüze eğitim bölümlerinde kullanılan tüm ders materyallerinin ve öğretim etkinliklerinin uygun şekilde LMS programına aktarılması
 13. Harmanlanmış derslerin canlı ders oturumlarında yüz yüze ve çevrimiçi katılım sağlayan öğrencilerle öğrenci-öğrenci ve öğrenci-eğitimci etkileşimlerinin sağlanması

2. Ders İçerikleri:

 1. Farklı öğrenme hedeflerine ve farklı öğrenci özelliklerine hitap edebilecek farklı türdeki materyallerin kullanımı ve bunların LMS programında öğrencilerle paylaşılması
 2. Harmanlanmış derslerin çevrimiçi olarak yürütülen bölümlerinde her haftaya özel ve belirlenen formata uygun olarak ders içeriği geliştirilmesi, bu içeriğin LMS programına yüklenmesi.
 3. LMS programına her hafta en az 1 asenkron öğrenme etkinliğinin eklenmesi.
 4. Ders içeriklerinin tüm öğrenciler için (engelli, yabancı uyruklu, teknik imkan yetersizliği) erişilebilirliğinin sağlanması

3. Ölçme ve Değerlendirme:

 1. Harmanlanmış derslerde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin dersin yapısına uygun olarak tasarlanması ve öğrencilerin bilgilendirilmesi
 2. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında şeffaflığın ve denetlenebilirliğin sağlanmasının yanı sıra süreçte kullanılan ölçme araçlarına ilişkin geçerliliğin ve güvenirliğin kontrol edilmesi.
 3. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının %100’ünün gözetimli yapılması.
 4. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin tüm öğrenciler için (engelli,’ yabancı uyruklu, teknik imkan yetersizliği) erişilebilirliğinin sağlanması.
Back To Top