skip to Main Content
+90(472) 215 98 63 aicuzem@agri.edu.tr

 Kullanıcı adı öğrenci numarası ve şifre TC kimlik numarası olacak şekilde ders bilgi   sistemine giriş yapılabilir.

.

Şifremi unuttum butonuna tıklayarak üniversitemiz tarafından tarafınıza verilen https://ogr.agri.edu.tr/ adresinden girerek yeni şifre oluşturulur.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen ortak derslerin listesi: Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi , Yabancı Dil

Senkron(eşzamanlı) ve Asenkron(kayıtdan) olmak üzere derslerin en az  %70’inin takip edilmesi gerekmektedir.

Derslere erişim sağlamak için http://aicuzem.agri.edu.tr/ adresinde açılan ana sayfada derslere giriş kısmına tıklayarak kullanıcı adı ve şifre bilgisiyle  giriş yapılabilir.
ÖYS’ ye giriş yaptıktan sonra; ilgili ders için sisteme yüklenmiş olan haftalık ders materyallerine ulaşılabilir.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra ana sayfada aldığınız dersler listelenecektir. Ders adına tıklayarak derslere erişim mümkündür. 

Öğretim Yönetim Sisteminde bulunan videolar indirilememektedir.

Ortak dersler için basılı kaynak henüz yoktur. Ancak ÖYS sisteminde yer alan elektronik kaynakların kullanımı mümkündür.

Ara sınavlar (Vize) çevrimiçi (online), yarıyıl sonu (Final) ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılır.

Web sitesinde yer alan akademik takvim kısmından bu bilgilere erişilebilir.
Ara sınav (Vize) ve yarıyıl (Final)sonu sınavlarının dönem sonu puanına etkisinin yüzdelik oranları, her programa göre değiştiğinden bu yüzdelik oranlar birim öğrenci işlerinden öğrenilebilir.
Ara sınav (Vize) ilk yedi üniteyi, yarıyıl sonu (Final) ve bütünleme sınavları tüm üniteleri kapsamaktadır.
Soru kitapçıkları ve konu tarama testlerinde yer alan sorular aynı soru havuzundan oluşturulduğu için çıkma ihtimali olabilir.
Sınav sonuçları OBS (http://obs.agri.edu.tr) üzerinden kullanıcı adı ve şifre bilgisi girilerek öğrenilebilir.

Canlı ders kayıtlarına portal üzerinden ilgili derse tıklanarak  canlı ders kayıtlarına ulaşılabilir.

İlgili öğretim elemanı bilgisine hem üniversitemiz öğrenci bilgi sistemi üzerinde kayıtlı olduğunuz dersleri gösteren sekmeden,  hem de öğretim yönetim sistemi üzerinde kayıtlı olduğunuz ders üzerinden ulaşılabilir. Öğretim elemanına Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ve ayrıca öğretim yönetim sistemi üzerinden de mesaj atma seçeneği mevcuttur.

Sınava girememe durumunda mazeret ve dilekçelerin kayıtlı bulunulan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna bildirilmesi gerekmektedir. Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar veya notların sistemde görünmemesi durumu dersi yürüten öğretim elemanına bildirilmelidir.
Böyle bir durumda uzaktan eğitimle alınan ortak dersi yürüten öğretim elemanına veya bağlı bulunulan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunun öğrenci işleri birimine başvurulması gerekmektedir.
Böyle bir durumda uzaktan eğitimle alınan ortak dersi yürüten öğretim elemanına veya bağlı bulunulan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunun öğrenci işleri birimine başvurulması gerekmektedir.
Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esasların 6. maddesinin (c) fıkrasına göre örgün öğretim ile verilen derslerin %40’ı uzaktan eğitim ile verilebilecektir. Ayrıca Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi senato kararıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Türk Dili derslerinin uzaktan eğitim ile yürütülmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, ilgili derslerin uzaktan eğitim yolu ile verilmesi aşağıdaki avantajları beraberinde getirmektedir: Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kullanım deneyimlerinin artması, Uzaktan eğitimle verilecek dersler için öğrencilere zaman ve mekan esnekliğinin sağlanması, İlgili dersler için yapılan ölçme ve değerlendirmelerde bütünlük sağlanması, Ortak dersler için verilen eğitimin tüm öğrencilere aynı standartta verilmesinin sağlanması, Kaynakların(dersliklerin vb. ) verimli kullanılması.

Sınav tarihleri AICUZEM’in web sayfasında ilan edilir. Ara sınav (Vize) uygulamaları çevrimiçi (online) olarak yapılırken, yarıyıl sonu sınav uygulamaları ilgili fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulları sorumluluğunda, yüz yüze gerçekleştirilir. Sınav yerleri http://aicuzem.agri.edu.tr/portal/ adresine giriş yaparak öğrenilebilir. Sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulacak ve sonuçlar OBS üzerinden öğrencilere duyurulur. Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ilgili dersin öğretim elemanına yapılır.

Back To Top