skip to Main Content
+90(472) 215 98 63 uzemdestek@agri.edu.tr
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen ortak derslerin listesi: Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi , İngilizce
Derslere devam zorunluluğu yoktur. Öğrenciler aldıkları derslerin kayıtlarını dönem içerisinde istedikleri zamanda takip edebilirler.
Derslere erişim sağlamak için http://aicuzem.agri.edu.tr/ adresinde açılan ana sayfada derslere giriş kısmına tıklayarak kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
ÖYS’ ye giriş yaptıktan sonra; ilgili ders için sisteme yüklenmiş olan haftalık ders materyallerine ulaşabilirsiniz.
Ortak dersler için basılı kaynak henüz yoktur. Ancak ÖYS sisteminde yer alan elektronik kaynaklardan bu ihtiyacınızı temin edebilirsiniz.
Web sitesinde yer alan akademik takvim kısmından bu bilgilere erişebilirsiniz.
Ara sınav ve final sınavlarının dönem sonu puanına etkisinin yüzdelik oranları, her programa göre değiştiğinden bu yüzdelik oranları bölüm başkanlıklarından öğrenebilirsiniz.
Ara sınavda ilk yedi üniteden, final ve bütünleme sınavlarında tüm ünitelerden sorumlu olacaksınız.
Soru kitapçıkları ve konu tarama testlerinde yer alan sorular aynı soru havuzundan oluşturulduğu için çıkma ihtimali olabilir.
Sınav sonuçlarınızı OBS (“http://obs.agri.edu.tr” ) üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öğrenebilirsiniz.
Uzaktan eğitim ile yürütülen ortak derslerin öğretim elemanlarına ait bilgilere AICUZEM web sayfasında “Öğretim Elemanları” menüsüne tıklayarak ilgili dersin öğretim elemanlarına ait adres ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Sınava girememe durumunuzda mazeret ve dilekçelerinizi kayıtlı bulunduğunuz fakülte/yüksekokula bildirmeniz gerekmektedir. Sınav sonuçlarına yönelik itirazlarınızı veya notunuzun sistemde görünmemesi durumunu dersi yürüten öğretim elemanına bildirmeniz gerekmektedir.
Böyle bir durumda uzaktan eğitimle almış olduğunuz ortak dersi yürüten öğretim elemanına veya bağlı bulunduğunuz fakülte/yüksekokulun öğrenci işlerine başvurmanız gerekmektedir.
Böyle bir durumda uzaktan eğitimle almış olduğunuz ortak dersi yürüten öğretim elemanına veya bağlı bulunduğunuz fakülte/yüksekokulun öğrenci işlerine başvurmanız gerekmektedir.
Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esasların 6. maddesinin (c) fıkrasına göre örgün öğretim ile verilen derslerin %30″u uzaktan eğitim ile verilebilecektir. Ayrıca Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi senato kararıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi ve Türk Dili dersleri uzaktan eğitim ile yürütülmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, ilgili derslerin uzaktan eğitim yolu ile verilmesi aşağıdaki avantajları beraberinde getirmektedir: Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kullanım deneyimlerinin artması, Uzaktan eğitimle verilecek dersler için öğrencilere zaman ve mekan esnekliğinin sağlanması, İlgili dersler için yapılan ölçme ve değerlendirmelerde bütünlük sağlanması, Ortak dersler için verilen eğitimin tüm öğrencilere aynı standartta verilmesinin sağlanması, Kaynakların(dersliklerin vb. ) verimli kullanılması.
Sınav tarihleri fakülte/yüksekokullardaki ilan panolarında, AICUZEM”in web sayfasında ilan edilecektir. Sınav uygulamaları ilgili fakülte/yüksekokul sorumluluğunda, yüz yüze gerçekleştirilecektir. Öğrenciler sınav yerlerini http://aicuzem.agri.edu.tr/portal/ adresine gidip TC ve Öğrenci Numaralarıyla giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Gözetmenler fakülte/yüksekokul yönetimi tarafından görevlendirilecektir. Sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulacak ve sonuçlar OBS üzerinden öğrencilere duyurulacaktır. Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ilgili dersin öğretim elemanına yapılacaktır.
Back To Top