skip to Main Content
+90(472) 215 98 63 uzemdestek@agri.edu.tr

Sisteme Giriş Yapma

İçerikleri İndirme

Ödev Yükleme

Sınava Girme

Canlı Derse Katılma

Ders Kaydını İzleme

Telefondan Derslere Giriş

Sınavlara Giriş

Sisteme Giriş Yapma

Kaynak Ekleme

Ödev Ekleme

Öğrencileri Görüntüleme

Sınav Ekleme

Toplantı Ekleme

Adobe Connect-1

Adobe Connect-2

Adobe Connect-3

Sınav Ekleme

Sınav Yönetimi

Sınav Düzenleme

Ortak Sınav

Çoktan Seçmeli Soru

Doğru-Yanlış Soruları

Eşleştirme Soruları

Kısa Cevaplı-Boşluk Dol. Soru

Sayısal Soru Tipi-1

Sayısal Soru Tipi-2

Açık Uçlu Soru Tipi

Hesaplamalı Soru Tipi

Eksik Kelimeleri Seçtirme

Hesaplamalı ve Çoktan Seçmeli

Karmaşık Hesaplamalı Soru

Resim Üzerine Metin Sürükleme

Metin Üzerine Metin Sürükleme

Resim Üzerine Resim Sürükleme

Eşleştirme Sorusu Oluşturma

Çıkartmalı Test-Cloze

Gelişmiş Soru Biçimlendirme

Matematiksel İfade Ekleme

Sınav Değerlendirme

Sınav Notlandırma

Sınav Notlarını Aktarma

Videolarını İndirme (Yöntem 1)

Videoları İndirme (Yöntem 2)

Back To Top