skip to Main Content
+90(472) 215 98 63 uzemdestek@agri.edu.tr

Misyonumuz

Misyonumuz; zaman, mekân ve diğer sınırlılıklar yüzünden eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamayan öğrenciler için; ekonomik olarak uygun, etkili ve erişilebilir bilişim teknolojilerini kullanarak eğitim-öğretim hizmetleri sunmaktır.

Vizyonumuz

UZEM birimi olarak; elektronik ortamda yürütülecek dersler için en son teknolojik imkânları kullanarak; yüksek kaliteli eğitim faaliyetlerini yürütmek ve bu kapsamda öğrencilerin ve üniversitenin ihtiyaç duyduğu eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemektir.

Back To Top