Misyon ve Vizyon – Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi interactive brokers monthly fees iq option binary options broker opciones binarias fuera de europa opciones binarias, que son invertir online comprar dolares sales binarias formulacion quimica
skip to Main Content
+90(472) 215 98 63 aicuzem@agri.edu.tr

Misyonumuz

Misyonumuz; zaman, mekân ve diğer sınırlılıklar yüzünden eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamayan öğrenciler için; ekonomik olarak uygun, etkili ve erişilebilir bilişim teknolojilerini kullanarak eğitim-öğretim hizmetleri sunmaktır.

Vizyonumuz

UZEM birimi olarak; elektronik ortamda yürütülecek dersler için en son teknolojik imkânları kullanarak; yüksek kaliteli eğitim faaliyetlerini yürütmek ve bu kapsamda öğrencilerin ve üniversitenin ihtiyaç duyduğu eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemektir.

Uzaktan Eğitim Politikamız

Üniversitemizin temel politikası eğitim ve öğretim, bilim ve teknolojideki yenilikler, uluslararası standartlara uygun senkron ve asenkron öğrenme ortamları sunmak ve alanında öncülerden biri olmaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda uzaktan eğitim biriminde;

 • Uzaktan eğitim ile öğrenme ve öğretme süreçlerine yönelik olarak oryantasyon, psikolojik danışma ve rehberlik, eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 • Uzaktan eğitim süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetebilmek için Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)’de oluşturulacak bir komisyonca birimler arası koordinasyonu sağlamak üzere yapılacak planlamaların, Eğitim Planlama ve Geliştirme Komisyonuna sunulması,
 • Üniversitedeki mevcut Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)’in güçlendirilmesi ve uzaktan eğitim uygulamasının geliştirilmesi,
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması ve etik boyutların belirlenmesi,
 • Teknolojik alt yapı (bilişim altyapısı) ve erişim imkânlarının geliştirilmesi,
 • Öğrenme ve öğretim ortamlarının yeni yaklaşım ve yöntemlerle desteklenmesi,
 • Uzaktan eğitim süreçlerinin iç ve dış paydaşların işbirliği ile planlanması,
 • Uzaktan eğitim için eğitim materyallerinin oluşturulması ve geliştirmesi,
 • Dijital kütüphane ve öğrenme kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak sürekli iyileştirmesi,
 • Uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme sürecinin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Uzaktan eğitim programı öğrenme çıktıları ile öğrenci ve akademisyen memnuniyetlerinin anketler sonucundaki dönütler alınarak değerlendirilmesi,
 • Öğrencilerimizin niteliklerini artırmak ve uzaktan eğitim sürecinde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla sanal seminer, konferans ve benzeri programların düzenlenmesi hedeflenmektedir.
Back To Top