skip to Main Content
+90(472) 215 98 63 aicuzem@agri.edu.tr

Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme

Teknolojideki hızlı değişim eğitim alanında da birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Eğitim alanındaki bu değişimin önüne geçmek, eski dönemlerdeki alışkanlıklarla öğretmek ne yazık ki çoğu zaman hem öğretim elemanı hem de öğrenciler açısından eğitim-öğretim süreçlerinde doyumsuzluğa neden olabilmektedir. Bu nedenle öğretim elemanlarının yeni çağa ayak uydurabilmesi, yeni öğrenci kitlelerinin özelliklerine uygun öğrenme süreçleri tasarlayabilmesi, dijital araç, gereç ve ortamları bu süreçlere dahil edebilmesi önemli hale gelmektedir.
Dolayısıyla bu dersin amacı, öğrencilerin daha aktif öğrenmesini sağlayabilecek bazı yeni öğrenme yaklaşımlarını ve bu yaklaşımlara uygun dersler tasarlayabilmeyi sağlayacak bazı dijital araç, gereç ve ortamları tanımaktır.

Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme dersi üniversitemizin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından yürütülmektedir. Dersi almak isteyen öğretim elemanları UZEM’e gerekli bilgileri göndererek başvuru yaptıktan sonra http://lms.agri.edu.tr/ adresinden;
Kullanıcı adı yerine TC kimlik numarasının ilk 7 hanesini, şifre yerine ise TC kimlik numaralarını girerek ilgili dersin içeriklerine ulaşabilirler.

DİJİTAL ÇAĞDA YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENME VE ÖĞRETME DERSİ KOMİSYONU
Sıra No Unvan Ad Soyad E-Posta Rol
1 Doç. Dr. Mustafa Ali DOKUYUCU madokuyucu@agri.edu.tr Başkan
2 Dr. Öğr. Üyesi Erdal BAŞARAN ebasaran@agri.edu.tr Üye
3 Arş. Gör. Huzeyfe AVCI havci@agri.edu.tr Üye
4 Öğr. Gör. Merve Zeynep GEÇMEN mzgecmen@agri.edu.tr Üye
5 Öğr. Gör. Mehmet Mehdi KARAKOÇ mmkarakoc@agri.edu.tr Üye
6 Öğr. Gör. İsak ÇEVİK icevik@agri.edu.tr Üye
Back To Top