skip to Main Content
+90(472) 215 98 63 uzemdestek@agri.edu.tr

UZEP Eğitim Videoları

2020-2021 Güz Yarıyılı döneminde uzaktan eğitim derslerinin yürütüleceği platformun eğitim videolarına http://aicuzem.agri.edu.tr/uzep-tanitim-dokumanlari/ adresinden erişilebilir.

Daha Fazla

Formasyon Öğrencilerinin Dikkatine

Formasyon derslerinin web adresi güncellendi. 30.09.2020 tarihinden itibaren derslere http://oys.agri.edu.tr/ adresinden giriş yapılacaktır. Derslere girişte Kullanıcı adı yerine TC Kimlik numarası, Şifre yerine Öğrenci numarası yazılacaktır. Ayrıca ders saatleri güncellenmiş olup, aşağıdaki gibidir.Öğretim Teknolojiler ve Materyal Tasarım Perşembe 10:00-12:00Özel Öğretim…

Daha Fazla

Tek Ders Sınavı

Tek ders sınav tarihi 30.09.2020 Çarşamba Saat 10 da http://aicuzem.agri.edu.tr/moodle adresinden yapılacaktır. Sistemde kullanıcı adı yerine TC kimlik numarası, şifre yerine ise öğrenci numarası yazılarak giriş yapılabilir.

Daha Fazla

Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği

24 Kasım 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29185 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ağrı…

Daha Fazla
Back To Top