skip to Main Content
+90(472) 215 98 63 uzemdestek@agri.edu.tr

Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği

24 Kasım 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29185 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ağrı…

Daha Fazla
Back To Top