Yönetim Kurulu

UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM KURULU
Sıra No Adı Soyadı Başkan/Üye
1 Dr. Öğr. Üyesi Kadirhan POLAT Başkan
2 Prof. Dr. Mehmet YALÇIN Üye
3 Prof. Dr. İbrahim HAN Üye
4 Doç. Dr. Ahmet Ocak AKDEMİR Üye
5 Dr. Öğr. Üyesi Betül ATAY Üye
6 Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÖZGÜL Üye
7 Dr. Öğr. Üyesi Müzahir KILIÇ Üye
8 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ali DOKUYUCU Üye