Yönetim Kurulu

UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM KURULU
Sıra No Adı Soyadı Başkan/Üye
1 Yrd. Doç. Dr. Murat ÇOBAN Başkan
2 Prof. Dr. Mehmet YALÇIN Üye
3 Doç. Dr. İbrahim HAN Üye
4 Doç. Dr. Ahmet Ocak AKDEMİR Üye
5 Yrd. Doç. Dr. Betül ATAY Üye
6 Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZGÜL Üye
7 Yrd. Doç. Dr. Müzahir KILIÇ Üye
8 Öğr. Gör. Selçuk BAKAN Üye