Kadromuz

MÜDÜR
Dr. Öğr. Üyesi Kadirhan POLAT
  • Topoloji
  • kadirhanpolat@agri.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ali DOKUYUCU
  • Uygulamalı Matematik
  • madokuyucu@agri.edu.tr
UZEM BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
Öğr. Gör. Muhammed GÜLER
  • Bilgisayar Programcılığı
  • mguler@agri.edu.tr
SINAV BİRİMİ
Öğr. Gör. İsa BİNGÖL
  • Bilgisayar Programcılığı
  • ibingol@agri.edu.tr
UZEM ÖĞRENCİ VE YAZI İŞLERİ BİRİMİ
Hikmet SARI
  • hsari@agri.edu.tr
MEMUR
Şeref TOPUZ
  • stopuz@agri.edu.tr