skip to Main Content
+90(472) 215 98 63 aicuzem@agri.edu.tr

Çevrimiçi Dersler Hakkında

Çevrimiçi dersler en geç 04/03/2022 tarihine kadar LMS sistemine yüklenecektir. Bu tarihten itibaren eksik dersi olan öğrenciler UZEM birimine gelerek veya dersin öğretim elemanından yardım alarak eksik derslerini ekletebilirler.

Back To Top