skip to Main Content
+90(472) 215 98 63 aicuzem@agri.edu.tr

Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme Dersinin Başlaması Hakkında

Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme Dersi 27 Aralık 2021 tarihinde başlayacaktır. Bu dersi almak isteyen öğretim elemanlarının T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, kurumsal mail adresi, fakülte ve bölüm bilgilerini 8 Aralık – 24 Aralık tarihleri arasında şahsen veya aicuzem@agri.edu.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Back To Top