skip to Main Content
+90(472) 215 98 63 aicuzem@agri.edu.tr

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yüz Yüze Eğitime Başlıyor

2021-2022  Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Akademik Takvimimizde belirlenen 4 Ekim 2021 tarihinde, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen bütün programlarda yüz yüze eğitime geçilmesine, bu sürecin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığının Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen esaslara ve İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda salgının seyrine göre alınacak yeni tedbir ve kurallar göz önünde bulundurularak yeni dönemin eğitim modelinde değişiklikler yapılabilmesine,

Bu bağlamda;

Yüz yüze eğitim süreçleri uzaktan eğitim sistem, yöntem ve teknikleriyle desteklenerek harmanlanmış bir şekilde (Hibrit Model), derslerin maksimum %40’ına kadarının online olarak yapılabilmesine, bu oranın AKTS’ ye göre belirlenmesine,

•     Sınavların (Ara Sınavlar, Yarıyıl Sınavları, Bütünleme ve Tek Ders Sınavları) yüz yüze yapılmasına, bu sınavlara ilaveten sunum, ödev, kısa sözlü, proje vb. farklı değerlendirme metotlarının da kullanılabilmesine,

•     Kurum içinde ve dışında uygulama gerektiren işyerinde mesleki  eğitim, staj ve uygulamalı derslere yönelik düzenlemelerin Rektörlüğümüzle iş birliği halinde ilgili birim kurulları tarafından planlanmasına,

•     Üniversitemiz öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarımızın  başta kendi sağlıkları olmak üzere toplum sağlığı güvenliği için Sağlık  Bakanlığı tarafından yürütülen aşılama takvimine uyarak aşılarını yaptırmalarının teşvik edilmesine,

•     Kronik hastalığı sebebiyle yüksek risk grubunda olduklarından veya farklı sebeplerden ötürü yüz yüze eğitime katılmak istemeyen öğrencilerin başvurmaları halinde kayıt dondurma taleplerinin üniversitemiz ilgili birim kurulları tarafından değerlendirilerek karar verilmesine,

•     Üniversitemiz yerleşkelerindeki bütün binalara girişte HES kodu kontrolü uygulaması yapılmasına, aşı olmamış öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlardan binalara giriş için haftada iki kez PCR testi sonucunun negatif olduğuna dair kanıt ibraz etmelerinin istenmesine, aşılı olmayan ziyaretçilerden son 48 saatte PCR testi sonucu negatif olanların kabul edilmesine,

•     Tüm bu eğitim süreçlerinin karar ekinde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2021-2022 Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim Yol Haritası’ nda   belirtilen ilkelere uygun olarak sürdürülmesine, (mevcut oybirliği ile)

Karar verildi.

Back To Top