skip to Main Content
+90(472) 215 98 63 uzemdestek@agri.edu.tr

Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Döneminde öğretim elemanlarımız için Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” isimli dersi üniversitemizin öğretim yönetim sistemi üzerinden uzaktan eğitim yoluyla yürütülecektir. Bu dersi almak isteyen öğretim elemanlarının T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, kurumsal mail adresi, fakülte ve bölüm bilgilerini en geç 3 Mart 2021 Çarşamba gününe kadar şahsen veya aicuzem@agri.edu.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

Back To Top