skip to Main Content
+90(472) 215 98 63 uzemdestek@agri.edu.tr

UZEP Sisteminin Güncellenmesi

2020-2021 Bahar Yarıyılı hazırlıklarının eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için UZEP sistemi Öğretim Elemanları ve öğrencilerimiz için 21.02.2021 Pazar günü saat 23:59’da pasif hale getirilecektir. Sistem üzerinden gerekli verilerin belirtilen tarihe kadar alınması gerekmektedir.

Not: Güz dönemindeki kayıtlar ve yüklenen materyaller silinmeyecektir. Ancak pasif hale getirileceğinden görüntüleme ve indirme mümkün olmayacaktır. İleri tarihlerde belli aralıklarla ders kayıtlarının indirilmesi ve yüklenen dosyaların alınabilmesi için güz dönemi aktif hale getirilecektir.

Back To Top